Feeling life & warmth in a picture is what drives me & makes me happy. The pursuit of capturing atmospheres is at the heart of my practice. I attach a great deal of importance to composition and detail. I like to bring out the beauty and personal soul of the interior so you can feel at home when you look at it. Every picture breathes an elegant atmosphere.

Wat kan je verwachten?

Nadat je mij de opdracht bevestigt, op basis van de onderstaande voorwaarden, prikken we een datum voor de shoot.
Indien mogelijk, vraag ik de aanwezigheid van de opdrachtgever bij opstart, dit om de ruimtes te doorlopen en aan te geven welke beelden er worden verwacht.
Indien gewenst, kan dit op voorhand worden besproken.

Ook vraag ik ervoor te zorgen dat de ruimtes proper/opgeruimd zijn, zodat er voldoende tijd is voor de fotografie zelf.
Na de shoot selecteer ik de beste beelden en bewerk ik deze.
Hierbij worden kleuren/contrasten/lijnen/scherpte geoptimaliseerd.
Ook worden kleine retouches aangebracht.
Een dagshoot levert zo’n 40 netjes afgewerkte beelden op.
Deze worden binnen de 10 werkdagen na de shoot bezorgd, dit via een link waar je de beelden direct kan bekijken. Na betaling bezorg ik jou de download PIN-code.

Auteursrechten

De aangeleverde foto’s kunnen door de opdrachtgever vrij gebruikt worden voor commerciële of persoonlijke online & offline communicatie, dit onbeperkt in tijd.
Ik behoud de auteursrechten op de foto’s en kan deze o.a. verkopen aan derden. Indien derden de foto’s wensen te gebruiken, dienen zij mijn toestemming te verkrijgen waarvoor een vergoeding kan worden aangerekend.
Bij het gebruik van foto’s is het toevoegen van mijn naam verplicht.
Bij het gebruik van de foto’s mogen geen wijzingen worden aangebracht (bv. plaatsen van filters over de foto’s).
Bij een inbreuk op de auteursrechten, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend van 500 euro per inbreuk, zonder afbreuk te doen aan het recht om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijke schade meer bedraagt.

Extra

Ikzelf zal, mits toestemming van de opdrachtgever, die bevestigt dat ook derde partijen die een auteursrecht bezitten dit toestaan, mogelijks enkele beelden gebruiken voor mijn Instagram Pagina.
Indien gewenst, maak ik hierbij graag vermelding van architect/ binnenhuisarchitect / tuinarchitect / onderaannemers… Ik vraag dan om mij een lijst van de te vernoemen partijen te bezorgen.

Tot slot

Wijzigingen in de toevertrouwde opdracht worden steeds schriftelijk bevestigd mits aanvaarding. Het Belgische recht is van toepassing.

It’s a wrap